Yaqeen Institute for Islamic Research
Infographic-Islam-and-the-Abortion-Debate-Hero-Image

Islam dan Debat Pengguguran Kandungan

Kesucian Hidup dalam Islam

Seperti semua kitab-kitab yang diturunkan Ilahi, Al-Quran secara tegas memberi kesucian kepada kehidupan manusia. Membunuh mana-mana orang yang tidak bersalah–tanpa mengira usia atau pilihan agama– adalah dikutuk dengan bahasa yang amat tegas: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh Syarak).” [al-An‘âm (6): 151]

Dalam sebuah hadis yang terkenal, Rasulullah (ﷺ) telah bersabda, “Perkara pertama yang akan diputuskan antara orang-orang pada Hari Kiamat adalah kes-kes pertumpahan darah.”[1]

Mempunyai anak-anak dan berdoa untuk kebaikan mereka dianggap sebagai ibadat dalam Islam. Ini dinyatakan dengan banyak dalam Al-Quran:

“[Nabi Ibrahim a.s. bersabda said:] Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku anak yang terhitung dari orang-orang yang soleh!” [as-Sâffât (37): 100]

“[Nabi Zakaria a.s.] bersabda: ‘Ia merayu dengan berkata: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya telah lemahlah tulang -tulangku, dan telah putih melepaklah uban kepalaku; dan aku – wahai Tuhanku – tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku kepadaMu. Dan sesungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas ugama sepeninggalanku; dan isteriku pula adalah seorang yang mandul; oleh itu, kurniakanlah daku dari sisiMu seorang anak lelaki – Yang layak mewarisi daku, juga mewarisi keluarga Nabi Yaakub; dan jadikanlah dia – wahai Tuhanku seorang yang diredhai serta disukai.’” [Maryam (19): 4-6]

Malah, Nabi Muhammad (ﷺ) telah menghapuskan amalan pembunuhan bayi-bayi perempuan yang berleluasa pada zamannya, menyampaikan kepada pengikut-pengikutnya seperti: “Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup: ditanya – dengan dosa apakah ia dibunuh?.” [at-Takweer (81): 8-9]

Al-Quran juga memberitahu mereka yang membunuh anak-anak mereka kerana takutkan kemiskinan:

“Katakanlah: ‘Marilah, supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu, iaitu janganlah kamu sekutukan dengan Allah sesuatupun; dan hendaklah (kamu) membuat baik kepada ibu bapa; dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan, (sebenarnya) Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan (zina) – yang terang daripadanya dan yang tersembunyi; dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh Syarak). Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu memahaminya.’ [Al-An’âm (6):151]

Kontrasepsi

Walaupun ia menganjurkan kesucian hidup, menghapuskan pembunuhan bayi, dan menggalakkan orang ramai untuk memeluk misi menghasilkan keturunan yang benar, Islam mengakui bahawa mewajibkan setiap orang untuk melahirkan anak sambil tidak menghiraukan keadaan diri masing-masing adalah tidak praktikal. Dalam erti kata lain, Islam mengajar umat Islam bahawa melahirkan anak-anak bagi mereka yang berkemampuan untuk melakukannya sebagai berkat, tetapi juga mengakui bahawa keadaan mungkin tidak selalu membenarkannya. Dalam kitab-kitab klasik perundangan Islam, keadaan seperti keupayaan kesihatan wanita untuk melalui kehamilan, atau seorang lelaki yang menjauhkan diri dari isterinya untuk tempoh masa yang tidak ditentukan, dibincangkan dengan teliti dalam rangka pembahasan ini.

Majoriti besar fuqahâ’ (ahli hukum) –masa dahulu dan kini– berpendapat bahawa menunda melahirkan anak buat sementara adalah dibenarkan mengikut seseorang individu, tetapi bukan sebagai ideal masyarakat yang mengatasi galakan asas untuk mempunyai anak-anak yang telah dibahaskan di atas. Kebenaran ini datang dari fakta bahawa Rasulullah (ﷺ) membenarkan ‘azl (coitus interruptus), atau mengeluarkan sebelum ejakulasi, pada banyak kesempatan yang dapat dikesan kepada lebih dari sepuluh sahabatnya.[2] Dalam hadis yang terkenal mengenai amalan ini, Jâbir b. ‘Abdillah berkata (ra), “Kami pernah mengamalkan ‘azl semasa kehidupan Rasulullah (ﷺ), dan jika ia adalah sesuatu yang terlarang, Al-Quran akan melarang kita daripada itu.”[3]

Walaubagaimanapun, kebenaran kepada amalan ‘azl adalah bergantung kepada keadaan tertentu. Sebahagian daripada syarat-syarat ini mengundang kontroversi,[4] tetapi yang paling ditekankan adalah persetujuan pasangan, kerana menghadirkan zuriat adalah dijangka dari perkahwinan, dan ia adalah hak yang dikongsi suami dan isteri. Ilmuan tradisional juga berpendapat bahawa persetujuan bersama adalah perlu kerana kepuasan seksual adalah hak yang dikongsi bersama dalam perkahwinan, dan isteri tidak dapat mengalami kesenangan dalam hubungan seks ketika suami menarik diri sebelum ejakulasi.

Pada zaman moden, kebanyakan ahli hukum berpendapat bahawa alat kontrasepsi yang selamat, terutama sekali yang terus menghalang persenyawaan adalah sama seperti ‘azl; adalah dibenarkan apabila syarat-syaratnya dipenuhi, dan terutamanya apabila keadaan logistik yang menekan. Sesetengah ahli hukum lebih suka kaedah kontraseptif tertentu, seperti kondom dan IUD (alat intrauterine), sebagai alternatif terbaik untuk kaedah kawalan kelahiran lain, seperti beberapa pil kontraseptif oral yang mungkin mempunyai kesan sampingan yang lebih negatif terhadap kesihatan wanita atau perkara-perkara lain yang mengganggu selepas persenyawaan.[5] Apabila campur tangan berlaku selepas persenyawaan, sekalipun ia berlaku serta sebelum implantasi zigot di dinding rahim, perkara itu menjadi lebih rumit dan, dalam beberapa kes, pengguguran kehamilan yang tidak sah[6] menurut beberapa cendekiawan Islam.

Pengguguran

Secara umumnya, ahli hukum Islam sentiasa melihat janin sebagai asal kehidupan manusia yang berharga. Rahim dianggap sebagai sebuah kapal yang rapuh yang membawa jiwa manusia yang unik, dan oleh itu wajar dijaga dengan berhati-hati. Al-Qur’an menyatakan:

“Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan (tidak memberitahu tentang) anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.” [al-Baqara (2): 228]

“Rahim” adalah suci, seperti ikatan yang terbentuk melaluinya. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman: “Aku adalah Allah, dan Aku adalah Ar Raḥman (Yang Maha Pemurah) yang menciptakan rahim, maka sesiapa yang berhubung dengannya (hubungan rahim), Aku akan menghubungkannya [kepada rahmat-Ku], dan sesiapa yang bersekutu dengannya, Aku akan melepaskannya dari rahmat-Ku.”[7]

Namun, serupa dengan perdebatan semantik semasa di Amerika Syarikat mengenai permulaan kehamilan, ahli hukum juga telah lama membahaskan bahawa apabila bila sebetulnya garis merah tertentu harus ditetapkan. Perdebatan mengenai pengguguran secara keseluruhan bermula dengan perbincangan apabila kehidupan bermula.

Dalam perenggan-perenggan yang berikut, kita akan bekerja kebelakang ke arah konsepsi, mendedahkan kedudukan empat mazhab utama, atau badan tafsiran hukum Islam.

Pada hari 120 dari konsepsi,[8] ulama kesemua mazhab sebulat suara bersetuju bahawa roh telah dimasukkan ke dalam janin. Ini berdasarkan hadis di mana Rasulullah(ﷺ) menyebutkan bahawa malaikat meniupkan roh ke dalam janin pada hari ke 120. Bagaimanapun, para sarjana Muslim tidak semestinya menyamakan dengan penyelesaian embriogenesis (iaitu, takhalluq). Sesetengah ulama, seperti ulama abad ke-13 Ibn az-Zamlakâni (m. 727H, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya), mengekalkan bahawa embriogenesis telah hampir lengkap, menurut hadis, pada hari ke empat puluh atau ke empat puluh dua konsepsi[9] (54-56 hari dari usia kehamilan). Roh kemudiannya akan turun ke dalam badan yang bersedia menerimanya, sama seperti ia keluar daripadanya apabila ia tidak sesuai untuk berada di itu. Allah berfirman dalam al-Quran, “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari pati (yang berasal) dari tanah; Kemudian Kami jadikan “pati” itu (setitis) air benih pada penetapan yang kukuh; Kemudian Kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging; kemudian Kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang; kemudian Kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu Kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta.” [al-Mu’minoon (23): 12-14]

Artikel bahasa Arab thumma (kemudian), yang merujuk kepada penggantian dengan penangguhan, digunakan dalam ayat-ayat di atas untuk memisahkan antara peringkat embriogenesis dan “pembangunan ke penciptaan yang lain.” Ini adalah apa yang telah dilaporkan oleh Ali (semoga Allah senang kepadanya) dan percaya secara meluas menjadi rujukan kepada fasa dimana roh dimasukkan.[10] Tambahan pula, dalam ayat di atas, pembentukan tulang dan dirangkum dengan daging disebutkan di antara tahap pembangunan pertama dan rujukan kepada pemasukkan roh.

Menggugurkan kehamilan menjadi larangan secara mutlak pada fasa ini, kerana embrio kini menjadi nyawa manusia yang suci sepenuhnya. Secara Islam, ini akan menjadi pembunuhan – kecuali seorang doktor menentukan bahawa meneruskan kehamilan akan benar-benar membahayakan nyawa seseorang ibu. Hanya dalam kes ini boleh kehamilan ditamatkan selepas 120 hari. Logik di sebalik ini adalah tafsiran undang-undang yang dipersetujui dalam undang-undang Islam: Kepastian tidak boleh diatasi oleh keraguan. Dalam erti kata lain, potensi kehidupan (iaitu bayi) tidak boleh mengancam kehidupan yang stabil (ibu tersebut). Walaupun kedua-duanya secara teknikalnya hidup, kelangsungan hidup ibu didahulukan kerana nyawanya telah jelas terbentuk, sementara kelangsungan hidup janin di dalamnya relatif lebih diragukan. Maka, keraguan diatasi oleh kepastian, dan kemudaratan yang lebih rendah adalah untuk mengelakkan kerugian yang lebih besar. Para ulama juga menyokong perkara ini dari sudut lain; ibu adalah asal mula seseorang bayi, jadi jika mereka mempunyai kemungkinan yang sama untuk hidup, selagi janin adalah sebahagian daripada dirinya dan bergantung kepadanya, anda tidak memotong akar untuk menyelamatkan dahan. Apabila terpaksa memilih, dahan perlu dikorbankan untuk menyelamatkan akar.

Antara hari ke 40 dan 120 dari konsepsi, empat mazhab tidak setuju, walaupun di kalangan mereka sendiri, dan oleh sebab itu kami akan menyatakan kedudukan dominan dalam setiap mazhab. Mazhab Mâliki secara tradisionalnya adalah yang paling ketat dalam hal ini; mereka menentang apa-apa teknik perubatan sebagai alat kawalan kelahiran (seperti ubat minum), dan ada juga yang menentang tindakkan membuang air mani selepas bersetubuh. Pendapat Hanafi yang dominan adalah jauh lebih lembut dalam membenarkan pengguguran sehingga 120 hari selepas konsepsi, bahkan terdapat beberapa ulama membenarkannya tanpa izin suami.[11] Pada hari ini, banyak majlis juristic kontemporari menetapkan kedudukan yang dipegang oleh Ḥanbali; membenarkan pengguguran sehingga 40 hari, dan hanya sehingga 120 hari apabila terdapat keperluan mendesak (seperti rogol, atau kecacatan janin yang melampau yang tidak sesuai dengan kehidupan).

Pada tempoh 40 hari pertama selepas konsepsi, majoriti yang dibenarkan pengguguran apabila kedua pasangan itu bersetuju secara bersama, dan terutama untuk alasan yang jelas sebabnya (seperti pemerkosaan, dan ketidakupayaan fizikal atau mental untuk membesarkan anak-anak). Dan sama seperti ‘azl (coitus interruptus), ramai ulama berpendapat bahawa ketakutan terhadap kemiskinan tidak layak diambil kira. Mazhab Mâliki menentang pendapat ini sama sekali. Ibn Juzzay (m. 741H), seorang ahli hukum Mâliki, berkata, “Apabila rahim itu mengikat air mani, ia tidak dapat dihalang. Lebih buruk daripada itu apabila ia (janin) telah membangunkan ciri-ciri [luaran], dan lebih buruk daripada itu apabila roh telah ditiup ke dalamnya. Dalam kes itu [terakhir], ini akan membunuh roh– dengan persetujuan.”[12]

Ramai ulama kontemporari menawarkan nasihat rohani kepada mereka yang mempertimbangkan pengguguran sebelum 40 hari. Nasihat itu sebahagian besarnya jatuh dalam kapasiti menggalakkan seseorang untuk meneruskan kehamilan melainkan jika ada bahaya kepada ibu atau janin, sambil tetap membuka pintu kepada mereka yang memilih sebaliknya. Menurut Dr. Hatem Al Haj, “Pengguguran dalam empat puluh hari pertama kehamilan dengan persetujuan kedua-dua ibu bapa dibenarkan untuk sebab yang sah, seperti ketakutan wanita yang tidak mempunyai kapasiti untuk menjaga bayi baru lahir. Oleh itu, adalah lebih baik untuk menghindarinya, dan jika seseorang bergantung pada pertolongan Allah dan meletakkan kepercayaannya kepada-Nya, Dia tidak akan membiarkan mereka. Fetus itu boleh menjadi anak kesayangan mereka suatu hari nanti.”[13] 

Perbandingan kepada Kumpulan-kumpulan Agama Lain

Seperti rona pelbagai hukum Islam mengenai isu ini, tradisi kepercayaan lain mempunyai pelbagai pendapat mengenai unsur-unsur penting disekeliling perdebatan-perdebatan ini. Pendapat Katolik umumnya adalah yang paling tegas, dimana Pope Francis telah mengatakan, “Ia adalah mengerikan bahkan untuk berfikir bahawa terdapat kanak-kanak, mangsa pengguguran, yang tidak akan melihat cahaya hari.”[14] Sebelum Francis, Pope John Paul II menulis Evangelium Vitae (iaitu, Gospel Kehidupan) yang mengesahkan bahawa kehidupan dikuduskan sejak konsepsi.[15] Namun, berabad-abad yang lalu orang-orang Katolik juga  mempunyai ruang untuk berdebat mengenai topik ini. Sebelum tahun 1869, pihak Gereja memegang kedudukan yang sama dengan ahli hukum Islam yang membenarkan pengguguran untuk pelbagai keperluan sebelum hari keempat puluh kehamilan.[16] Adalah juga perlu diperhatikan bahawa, berbeza dengan pendapat Islam yang memberi keutamaan kepada nyawa ibu dalam semua kes, gereja mengutamakan kehidupan janin dari ibu itu atas dasar bahawa ibu telah dibaptiskan dan dijamin keselamatan manakala kanak-kanak belum diberikan peluang demikian.[17] The United Methodist Church menegaskan bahawa ia adalah “sama-sama terikat untuk menghormati kesucian kehidupan dan kesejahteraan ibu dan anak yang belum lahir.”[18] Lutherans dan Evangelicals secara amnya melihat pengguguran sebagai tidak bermoral pada bila-bila masa kecuali untuk mengelakkan kematian ibu, dan dalam beberapa kes rogol dan sumbang mahram.[19] Ini juga kedudukan umum Gereja England yang “menggabungkan bangkangan yang kuat terhadap pengguguran dengan pengiktirafan yang mungkin ada – amat terhad – syarat-syarat di mana ia boleh menjadi lebih baik dari segi moral kepada mana-mana alternatif yang ada.”[20]

Tempoh masa yang disediakan oleh ahli hukum Islam umumnya tidak terdapat dalam bangkangan Protestan terhadap pengguguran dengan penekanan hanya pada keadaan yang melampau yang mungkin memberikan ruang pengecualian. Banyak gereja yang membantah pengguguran dan kontrasepsi menumpukan pada pendapat tidak bermoral bahawa pengguguran sebagai “cara utama kawalan kelahiran”[21] atau untuk “kemudahan peribadi atau sosial.”[22] Para ulama Islam secara amnya berkongsi kebimbangan yang sama namun tidak menolak penggunaan alat kontraseptif.

Dari sudut undang-undang, Gereja-gereja Baptis Amerika mengutuk pengguguran tetapi tidak tegas terhadapnya, memilih untuk menggalakkan pengikut-pengikut mereka untuk “mencari nasihat rohani ketika mereka dengan penuh doa dan dengan penuh perhatian mempertimbangkan keputusan mereka.”[23]  Presbyterian pula umumnya tidak bersetuju dengan pengguguran tetapi mengesahkan bahawa ia sebagai keputusan peribadi yang harus diberikan kepada ibu bapa dan tidak “dibatasi oleh undang-undang.”[24]

Kesusasteraan Yahudi tradisional mengandungi banyak perdebatan klasik yang juga terdapat di kalangan ahli hukum Islam. Walaupun pembaharuan dan gerakan Yahudi konservatif secara terang-terangan menyokong hak untuk pengguguran, orang Yahudi Ortodoks tetap berbelah bahagi kepada isu ini namun ramai bersandar ke arah menentang pengguguran kecuali dalam situasi yang melampau.[25] Seperti ahili-ahli hukum Islam, kumpulan Yahudi Ortodoks dengan tegas menolak pengguguran atas sebab-sebab seperti ketakutan kepada kemiskinan atau ketakutan bahawa kanak-kanak itu mungkin mempunyai masalah perubatan yang tidak mengancam nyawa, namun perdebatan utama berkenaan sama ada ancaman terhadap nyawa ibu adalah satu-satunya pengecualian terhadap peraturan itu. Orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Islam, juga sentiasa mengutamakan nyawa ibu berbanding janin pada peringkat kehamilan. Akhir sekali, rabbi Ortodoks juga biasanya mendatangkan titik kehamilan apabila pengecualian boleh digunakan dengan 40 hari dari tanda inseminasi yang sering dijumpai dalam perdebatan klasik.[26] Tahap larangan yang wujud selepas 4 bulan kehamilan agak unik kepada sarjana Islam yang mendasarkannya pada hadis Nabi yang terkenal yang menyebut bahawa para malaikat meniupkan roh ke dalam janin pada ketika itu.

Realiti Praktikal dan Direktif Moral

Para penyokong Planned Parenthood menunjukkan bahawa perkhidmatan mereka terutama menyediakan akses alat kontraseptif dan penjagaan kesihatan seksual kepada golongan berpendapatan rendah dan tidak diinsuranskan.[27] Pada 2009, Planned Parenthood penjagaan pengguguran mewakili hanya 3 peratus daripada perkhidmatan perubatan mereka (332,000 pengguguran daripada 11.4 juta perkhidmatan).[28] Di luar statistik, agak jelas bahawa akses kepada alat kontraseptif secara semulajadi mengurangkan keperluan untuk kehamilan yang tidak diinginkan, dan mungkin mengakibatkan pengguguran. Para ahli teori undang-undang Islam selalu menunjuk keutamaan untuk mencegah keadaan yang tidak diingini dan bukan sekadar mengatasi masalah yang bakal muncul. Ini merangkumi pembaharuan etika moral masyarakat serta ketidakadilan yang tidak memaksa orang terpinggir menjadi keputusan yang menyakitkan.

The American Baptists, yang berlainan dengan Evangelical dan Katolik, tidak mengambil kedudukan rasmi mengenai perdebatan undang-undang mengenai pengguguran, masih membicarakan kepentingan mengutuk “tingkah laku seksual yang tidak bertanggungjawab dan tindakan keganasan yang menyumbang kepada banyaknya pengguguran setiap tahun.”[29] Namun mereka amat jelas dalam mengutuk serangan-serangan terhadap pusat-pusat Planned Parenthood serta klinik pengguguran dan mengakui kesedihan mereka yang diletakkan dalam keadaan sukar. Walaupun pantang dan etika seksual tidak memaklumkan sebahagian besar perdebatan, terdapat ruang yang jelas bagi mereka dalam perbincangan ini.

Kesimpulan

Dalam sistem etika Islam, kehidupan adalah suci, dan oleh itu ia mesti dihormati dan disokong. Mempunyai anak adalah hak yang dikongsi antara pasangan, dan oleh itu pasangan tidak boleh menghalang hak tersebut – sebelum dan selepas konsepsi – tanpa sebab atau alasan yang baik. Kontrasepsi adalah dibenarkan dengan kaedah yang lebih selamat dipilih. Sebaik sahaja telur wanita disenyawakan, tidak dibenarkan untuk menggugurkan kehamilan tanpa persetujuan kedua ibu bapa. Sebaik sahaja janin mencapai 40 hari dari konsepsi, pengguguran menjadi tidak dibenarkan menurut kebanyakan ulama, kecuali ada keperluan mendesak yang membenarkannya di mata hukum Islam. Sebaik sahaja janin mencapai 120 hari, semua cendekiawan bersetuju bahawa menggugurkan kehamilan janin hidup hanya akan dibenarkan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Jika tidak, itu adalah fetisid yang menyalahi undang-undang: pembunuhan manusia yang mengandungi roh yang belum lahir. Para ulama juga menganggap pengguguran dalam hal kematian janin yang dibenarkan pada bila-bila masa, kerana roh itu tidak lagi hadir.

Akhirnya, banyak konsep di atas seperti “sebab yang baik,” dan “keperluan mendesak,” semuanya telah diklasifikasikan secara tradisi oleh sarjana dan ulama yang berkaliber tinggi. Istilah-istilah ini agak nuansa, dan tidak boleh dilihat sebagai kata-kata sewenang-wenang yang boleh melibatkan apa-apa untuk sesiapa pun. Atas sebab itu, seorang pakar yang mahir dalam ilmu-ilmu Islam harus selalu dirujuk berdasarkan setiap kes untuk menentukan bila pengguguran itu dibenarkan. Tugas seorang ulama, berdasarkan kelayakannya, adalah memberikan pendapat ahli berdasarkan hukum Islam yang disesuaikan dengan pertimbangan terhadap situasi unik setiap orang. Itulah perbezaan antara ḥukm (ketetapan dalam prinsip) dan fatwa (fatwa tertentu).

Bagi wacana politik yang mengelilingi subjek ini, kami tidak menyokong kedudukan bahawa kontrasepsi dan pengguguran dikategorikan sebagai dilarang, atau kedudukan pengguguran adalah hak mutlak seorang ibu. Semua orang dan benda-benda yang diciptakan oleh Allah mempunyai hak yang diberikan kepada mereka oleh-Nya. Sekiranya mungkin, semua hak tersebut perlu dipelihara. Dalam kes-kes yang terdapat konflik hak, keutamaan diberikan sesuai dengan wahyu Ilahi dan bimbingan Nabi. Umat Islam harus menganjurkan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu yang mengambil kira keunikan yang disebutkan di atas.


[1]  Dikumpul oleh al-Bukhâri (6471) dari ‘Abdullâh b. ‘Umar (rA)

[2] Rujuk: Zâd al-Ma‘âd (5/142-145), edisi ke 7, dicetak oleh ar-Risâla (Beirut, Lebanon), 1985

[3] Dikumpul oleh al-Bukhâri (5208) dan Muslim (3497)

[4] Oleh kerana Rasulullah merujuk kepada ‘azl sebagai “pembunuhan bayi tersembunyi” dalam satu hadis, beberapa ahli hukum berpendapat bahawa ia tidak sepatutnya dilakukan kerana takutkan kemiskinan, kerana itu merupakan sebab utama di sebalik pembunuhan bayi di Arab. Yang lain telah mendamaikannya dengan tradisi yang mengesahkan ‘azl dengan berkata: ia diikuti dengan tidak menggalakkan ‘azl (bukan menharamkannya) kerana ia merendah-rendahkan berkat kurniaan anak, hanya dengan cara yang kurang terang (dan kurang ditentang).

[5] Ramai pakar perubatan percaya bahawa dengan IUD yang lebih baharu, kejadian persenyawaan adalah kurang berkemungkinan berbanding pada masa lalu, dan oleh itu perdebatan implantasi menghalang menjadi semakin tidak relevan mengenai kaedah ini.

[6] Pada tahun 1960s, American College of Obstetricians and Gynecologiststelah  mendefinisikan semula permulaan kehamilan sebagai pelengkapan implantasi dalam rahim, bertentangan dengan kepercayaan majoriti sebelumnya bahawa kehamilan bermula pada persenyawaan. Terdapat kira-kira masa dua minggu di antara persenyawaan dan implantasi, dan mentakrifkan istilah itu menjadi lebih teguh dalam perdebatan undang-undang yang mengelilingi subjek ini hari ini. Bagi mereka yang mematuhi definisi yang lebih baharu, mencegah implantasi adalah sama seperti mencegah kehamilan, sementara pembangkang berpendapat mencegah implantasi melibatkan membunuh makhluk bernyawa.

[7] Dikumpul oleh Abu Dawud (1694), at-Tirmidhi (1/348), Ahmad (1/194), Ibn Hibban (2033), al-Bukhari in al-Adab al-Mufrad (53), dan al-Albani in as-Silsila as-Sahiha (2/36: 520)

[8] Pakar perubatan mengira usia kehamilan dari tarikh haid terakhir, iaitu kira-kira dua minggu sebelum persenyawaan. Oleh itu, 134 hari kehamilan–menurut pakar perubatan– adalah tanda 120 hari dari segi hukum Islam.

[9] Rujuk : al-Burhân al-Kâshif (p. 275) oleh Ibn az-Zamlakâni

[10] Rujuk: Tafseer Ibn Katheer; Surat al-Mu’minoon (23); Ayah 14

[11] Para ulama sebulat suara bersetuju bahawa seorang isteri berhak kepada anak-anak, dan oleh itu dia tidak boleh dipaksa untuk menggugurkan kehamilannya. Majoriti ulama bersetuju bahawa suami juga mempunyai hak yang sama, dan oleh itu dia tidak boleh mendesak pengguguran tanpa sebab yang sah. rujuk: Badâ’i‘ as-Sanâ’i‘ (2/334) oleh al-Kâsâni, al-Muntaqâ Sharh al-Muwatta’ (4/134) oleh al-Bâji, Fath al-Bâri (9/308) oleh Ibn Hajar, dan al-Ifsâh (2/141) oleh  Ibn Hubayra.

[12] al-Qawâneen al-Fiqhiyya (141) by Ibn Juzzay

[13] Abortion Due to Family Issues (taken from www.drhatemalhaj.com)

[14] Pope Francis denounces ‘horror’ of abortion. (2014, January 14). Retrieved February 10, 2017, from http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25723422

[15] John Paul II. Vatican. Evangelium Vitae. 25 March 1995. 19 March 2013. <http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae_en.html>.

[16] Johnstone, Brian V. (March 2005). “Early Abortion: Venial or Mortal Sin?”. Irish Theological Quarterly. 70

[17] Ibid.

[18] Communications, U. M. (n.d.). Social Principles: The Nurturing Community. Diambil pada Februari 10, 2017, dari http://www.umc.org/what-we-believe/the-nurturing-community

[19]Life Library – Abortion. (n.d.). Diambil pada Februari 10, 2017, dari http://www.lcms.org/page.aspx?pid=849

[20]A Christian presence in every community. (n.d.). Diambil pada Februari12, 2017, dari https://www.churchofengland.org/our-views/medical-ethics-health-social-care-policy/abortion.asp                   

[21] American Baptist Resolution Concerning Abortion And Ministry In The Local Church, 12/87. Online: http://www.abc-usa.org/wp-content/uploads/2012/06/Abortion-and-Ministry-in-the-Local-Church.pdf

[22]The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. (n.d.). Diambil pada Februari 9, 2017, dari http://www.lds.org/ldsorg/v/index.jsp?locale=0&sourceId=43de991a83d20110VgnVCM100000176f620a____&vgnextoid=e1fa5f74db46c010VgnVCM1000004d82620aRCRD

[23] American Baptist Resolution Concerning Abortion And Ministry In The Local Church, 12/87.  Online: http://www.abc-usa.org/wp-content/uploads/2012/06/Abortion-and-Ministry-in-the-Local-Church.pdf

[24]  23, 2. F. (2016, April 05). Abortion Issues. Diambil pada Februari 4, 2017, dari http://www.presbyterianmission.org/blog/abortion-issues-2/

[25]What Do Orthodox Jews Think About Abortion and Why? (2000, August 25). Diambil pada Januari 17, 2017, dari http://www.slate.com/articles/news_and_politics/culturebox/2000/08/what_do_orthodox_jews_think_about_abortion_and_why.html

[26] Ibid.

[27]Coleman, C. (2011, April 15). Five myths about Planned Parenthood. Retrieved December 17, 2016, from https://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about-planned-parenthood/2011/04/14/AFogj1iD_story.html?utm_term=.2a68350e3ad8

[28] Ibid

[29] American Baptist Resolution Concerning Abortion And Ministry In The Local Church, 12/87. Online: http://www.abc-usa.org/wp-content/uploads/2012/06/Abortion-and-Ministry-in-the-Local-Church.pdf

Dr. Omar Suleiman

Dr. Omar Suleiman

President | Imam Dr. Omar Suleiman is the Founder and President of the Yaqeen Institute for Islamic Research, and an Adjunct Professor of Islamic Studies in the Graduate Liberal Studies Program at Southern Methodist University.